Disclaimer

Welkom op de website van Philippe Galerne Patisserie. Deze website is eigendom van Philippe Galerne Patisserie. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De website van Philippe Galerne Patisserie en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of onjuist is. Philippe Galerne Patisserie is niet aansprakelijk voor enige schade van welk aard dan ook die verkregen is via deze website en de in deze website vermelde informatie van en hyperlinks naar andere websites.

De website van Philippe Galerne Patisserie en de inhoud hiervan is beschermd door het auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht. Zonder schriftelijke toestemming van Philippe Galerne Patisserie is het niet toegestaan deze website en de inhoud hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan, bewerken of verspreiden. Elk gebruik dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht.

Copyright
Copyright@ 2010 Philippe Galerne Patisserie, Aert van der Goesstraat 24, 2582 AK Den Haag. Alle anderen merken, geregistreerde merknamen en/of afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

 

Disclaimer

All rights reserved. This website belongs to Philippe Galerne Patisserie. All contents (texts,
illustrations, photos, graphics, files, designs, arrangements and other things) on this website of
Philippe Galerne Patisserie are protected by copyright and other protective laws. The contents of this
website are to be used only for calling up in accordance with the Internet regulations.
Without the explicit written permission of Philippe Galerne Patisserie it is prohibited to integrate the
protected contents published on these websites into other programs or other web sites or to use
them by any other means. This website can contain elements that are protected by copyright and by
other laws that are subject to the copyright of third parties and that are correspondingly protected
for these third parties.

Liability
Philippe Galerne Patisserie has carefully compiled the contents on this website and in accordance
with their current state of knowledge. Access to and use of this website as well as websites related
or connected to this by links are at the user’s own risk. Damage and warranty claims arising from
missing or incorrect data are excluded. Philippe Galerne Patisserie bears no responsibility or liability
for damage of any kind, also for indirect or consequential damages resulting from access to or use of
this website or websites related or connected to this by links.

Links to other websites
Philippe Galerne Patisserie website contains links (cross references) to websites that are run by third
parties. Philippe Galerne Patisserie takes no responsibility for the content of these other websites.